Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00274a
AutorKurhanowicz Tomasz
Titel

Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego

ErschienenPrzegl. war. lit. 1840, II, 332-44
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 274, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
Paralella języka polskiego z rosyjskiego
Z dziejów »koordynacyi« polskiego a rosyjskiego ruchu rewolucyjnego / Wasilewski Leon
Słownik polskiego i rosyjskiego języka, opracowany podług najnowszych i najlepszych źródeł. Część I: Polsko-ros. / Potocki Fr. A.