Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00274a
AutorKurhanowicz Tomasz
Titel

Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego

ErschienenPrzegl. war. lit. 1840, II, 332-44
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 274, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O zbliżeniu dyalektów słowiańskich między sobą. Z listu Lindego do rosyjskiego ministra oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.
Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
O starożytnych siedzibach plemion słowiańskich, fińskich, i t. d. w teraźniejszej Rosyi polud., p. z rosyjskiego Sylw. Groza / Eichwald
Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka / Aleksandrowicz
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz