Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00272
AutorA. K. P.
Titel

Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian

ErschienenTyg. pol. 1839, s. 550
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 272, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Przegląd dziejów starożytnych Słowian
O nabożeństwie starożytnych Słowian / Medyński
Historja sześciu miesięcy. Ustęp dziejów 1862 roku / Przyborowski, W.
Pogrzeby u Słowian / K. W.
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr