Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00272
AutorA. K. P.
Titel

Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian

ErschienenTyg. pol. 1839, s. 550
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 272, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Przegląd dziejów starożytnych Słowian
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
O nabożeństwie starożytnych Słowian / Medyński
Uwagi tymczasowe o starożytnych kościach i czaszkach z Podola gal.
Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr
O starożytnych kamieniach z napisami, znajdujących się w rzece Dźwinie (od XIII wieku) koło Połocka i Dzieśny / Plater