Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00271-2
Titel

Słowiańszczyzna. (Z prawa o slovanskem ewangelium w Remesi, od W. Hanki 1839)

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 89, 97, 105
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 271, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O słowiańskim ewangelium w Reims. (z Czasopisma Muzeum czeskiego)
Zprávy Arabův о středověku slovanském / Šebesta, E.
Słowiańszczyzna. (O Czechach)
Gramatyka polska Hanki
O przyczynach zatamowania handlu wewnętrznego w Rosyi w latach 1839-1840.
Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)
Thun i Słowiańszczyzna w Czechach