Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00271
Titel

O słowiańskim ewangelium w Reims. (z Czasopisma Muzeum czeskiego)

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1839, II, 215-20
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 271, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Muzeum Królestwa czeskiego w Pradze
Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński / Ritter L.
Sonet do Alex. Fredry (Z Muzeum czeskiego) / Rościszewski Ad.
Słowiańszczyzna. (Z prawa o slovanskem ewangelium w Remesi, od W. Hanki 1839)
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
O kongrese słowiańskim
Muzeum W. Fiedorowicza / Szukiewicz Woj.