Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00269
AutorNowicki
Titel

O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański

OrtKijów 1837
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 269, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z Czech. (Nowa i stara Praga - Winohrady i asanacya. - Dziady w czeskim przekładzie) / Jelinek Edward
Na Vidow-dan 1389-1889. Pieśni serbskie o kosowskim boju, w nowym przekładzie z przedmową J. T. Jeża.
O przekładzie Pana Tadeusza na język rosyjski przez Berga
Nieboska i Irydion w przekładzie rosyjskim / Nakonieczny Włodz.
Skolie, wiersz w oryginale oraz w przekładzie A(urelego) U(rbańskiego) / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Dzieła Mickiewicza w przekładzie rosyjskim / P. Ch.
Latopis Nestora z dodatkiem Monomacha nauki i listu do Olega w oryginale i polskim przekładzie wydali Bielowski i Wagilewicz