Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00269
AutorNowicki
Titel

O pierwotnym pisma świętego przekładzie na język słowiański

OrtKijów 1837
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 269, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego / Kalina Antoni
O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
O tłómaczeniu Pisma św. na język słowiański przez św. Cyryla i Metodego / Kalina A.
O przekładzie Pana Tadeusza na język rosyjski przez Berga
Prof. Leger o dziele Budiłowicza »Język słowiański« / Opacka Katarzyna