Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00268
AutorKraszewski
Titel

Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich

ErschienenTygodnik petersburski 1837, s. 342
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 268, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
O nowym zwrocie w porównawczych badaniach języków słowiańskich / Matejko Franc. Edward
Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich / Kossakowski Jan
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz