Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00267
AutorDobrzański Antoni ks.
Titel

Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają

OrtPrzemyśl 1837, 8°, s. 134
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 267, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Popielnice starosłowiańskie
Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Popielnice starosłowiańskie i obrzędy przy pogrzebach
O początkach i rozkwicie literatury starosłowiańskiej w Bulg. / Matejko Franc.
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym
Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański