Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00266
Autor(Rakowiecki Ignacy)
Titel

Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich

OrtWarszawa 1836, 8°, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 266, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odezwa do ludów słowiańskich
Odezwa do przyjaciół rosyjskich, polskich i słowiańskich / Bakunin Michał
Badania starożytności słowiańskich
Odezwa do narodów słowiańskich względem przeznaczeń świata / Hoene-Wroński
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Odezwa do Słowian / Bakunin Michał