Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00265
Titel

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem

ErschienenNowy kalendarz dom. 1831, s. 17; 1832, s. 16; 1833, s. 16, 29; 1834, s. 16; 1835. s. 12; 1835, s. 18
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 265, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem
Geograficzne imiona słowiańskie / Zarański Stan.
О znaczeniu imion własnych. I. Wstęp ogólny. II. Imiona słowiańskie. III. Imiona kościelne hebrajskie i greckie. IV. Imiona greckie pogańskie. V. Imiona łacińskie. VI. Imiona średniowieczne łacińskie, germańskie i rozmaite inne / Szczerbowicz, L. W.
Wyprawa Igora na Połowców, z objaśnieniem i wstępem Bohdana Lepkiego
Wspomnienia z Podlasia. O uroczysku historycznem Kumat / Ossoliński Wik.
Hajdamaczyzna w oświetleniu historycznem / Horodyski Wład.
Słowiańskie listy z Czech / Jelinek Edward