Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00261-1
AutorA. M.
Titel

List do wydawcy (o używaniu słowa Słowianin i Sławianin)

ErschienenCzas. nauk. Ossol. 1829, III, 117-23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 261, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List Hercena do wydawcy
Wyjątki z Kołokoła. (List do wydawcy i do hr. Strogonowa)
List do wydawcy. (Jak należy mówić Słowianie czy Sławianie) / T. B.
List do pewnego kapłana katolickiego o używaniu i wprowadzeniu języka rosyjskiego do nabożeństwa katolickiego na Litwie / Knapiński Wlad.
O współczesnej literaturze rosyjskiej. (Przedruk z Dodatku do Słowa) / Spasowicz W.
List do ciotki / Sałtykow-Szczedryn Michaił
List okólny do duchowieństwa Rusi zjednoczonej / Lewicki M.