Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00261
AutorFr. S.
Titel

Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie zwać się i mówić właściwie mają.

ErschienenCzas. nauk. Ossol. 1828, I, 39-63
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 261, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List do wydawcy. (Jak należy mówić Słowianie czy Sławianie) / T. B.
Rozprawa o początku nazwy Rusi i Rusinów / Fr. S.
Sławianie w Węgrzech / Medyński N.
Słowianie południowi / Fr. B.
Romowe. Rozprawa archeologiczna / Mierzyński, A.
Słowianie w Niemczech, omówił K. Mokł. / Tetzner Fr.
Mównictwo czyli poczęcie się i pierwszy rozwój mowy Bohów, Słowian, naszych praojców / Czarkowski Piotr