Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00258
AutorAleksandrowicz
Titel

Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka

ErschienenDziennik warszawski 1827, X. 19-59
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 258, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty
Słowo o systemacie Duchińskiego / Aleksandrowicz
Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego / Kurhanowicz Tomasz
Porównanie filologiczne języków rosyjskiego i polskiego / Aleksandrowski Jan
Pierwiastki starożytne w pieśniach ludowych sowieńskich / Leciejewski Jan
Pierwiastki starożytne w pieśniach ludowych słowieńskich / Leciejewski, J.
Wiadomości o Czechach / Mosbach A.