Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00258
AutorAleksandrowicz
Titel

Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka

ErschienenDziennik warszawski 1827, X. 19-59
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 258, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Praktyczny kurs ruskiego języka. Zesz. I. / Głuszkiewicz M.
O ważniejszych właściwościach języka ruskiego / Ogonowski Emil
Gramatyka języka ruskiego / Łoziński Józef
Początkowy samouk ruskiego języka / Balasny Mikołaj
O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim
Gramatyka języka ruskiego w Galicyi / Wagilewicz Jan Dalibor
Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka. Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych / Buzek Józ.