Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00255
Titel

O zabytkach mowy słowiańskiej

ErschienenPamiętnik warszawski 1823, IV, 262
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/110394
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 255, s. 9-12
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O zabytkach mowy słowiańskiej, pozostałych w nazwiskach rodzin i miejsc krajów, które niegdyś były ojczyzną Słowian / Krzyżanowski Adryan
O zabytkach na Białorusi / Wołodkowicz Józef
O zabytkach mowy polskiej i innych dyalektach słowiańskich z różnych wieków w modlitwie »Ojcze nasz». / (Podczaszyński)
O gminie słowiańskiej
O numizmatyce słowiańskiej / Zaborowski Ad.
O zboczeniach mowy przy niedorozwoju psychicznym / Ołtuszewski, W.
Do mowy czeskiej / Sladek L.