Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00252
Titel

Słowiańskie peryodyczne pisma

ErschienenTyg. nauk. Lw. 1865, s. 81
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Czasopisma
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 252, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nowe dzieła i pisma peryodyczne czeskie / Kraszewski
Pisma peryodyczne rosyjskie
Słówko o dzisiejszej prasie peryodycznej Chorwatów / Maciejowski Wacław Al.
Z peryodycznej literatury czesko-morawskiej. (Hlidka literami, Literami listy, Vesna) / Wierzbicki J.
Pomnik nowogrodzki, peryodyczne wyjaśnienia projektu rządu moskiewskiego, aby uroczyście obchodzić 1000-tnią rocznicę założenia państwa moskiewskiego / Duchiński Franc.
Prasa peryodyczna rosyjska
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor