Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00250
Titel

Słowianie sąsiedni Niemcom i ich czasopisma

ErschienenRok 1846, s. 173-90
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Czasopisma
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 250, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zestawienie czasopisma słowiańskie w Austryi za lat trzy.
O słowiańskim ewangelium w Reims. (z Czasopisma Muzeum czeskiego)
Czasopisma czeskie w r. 1832. / K. S.
O czasopismach w Bułgaryi / Sopodźko Tytus
Listy o literaturach słowiańskich. (Publicystyka u Czechów, Czasopisma polityczne, Miesięczniki) / Grabowski Br.
Dzisiejsze czasopisma chorwackie / Dobrzycki St.
Dawne Czasopisma Polskie (od roku 1661-1830 włącznie). / Leszczyc