Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00247
AutorWasilewski Leon
Titel

Ze Słowiańszczyznę

ErschienenGłos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1896, I, 223, 515, 535
Anmerkung(Wpływ polski na pierwociny nowożytnej poezyi czeskiej, Mickiewicz i Tołstoj, Mickiewicz i Szewczenko, Macierz chorwacka, Pan Tadeusz po chorwacku Sienkiewicz u Chorw., stosunki literackie Czech współczesnych).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/19882?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 247, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O słowiańszczyznę
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
Różne dążności w Słowiańszczyznę
Stanowisko Polski w Słowiańszczyznę
Wędrówki po Słowiańszczyznę południowej / Jeż Teod. Tom.