Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00247
AutorWasilewski Leon
Titel

Ze Słowiańszczyznę

ErschienenGłos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1896, I, 223, 515, 535
Anmerkung(Wpływ polski na pierwociny nowożytnej poezyi czeskiej, Mickiewicz i Tołstoj, Mickiewicz i Szewczenko, Macierz chorwacka, Pan Tadeusz po chorwacku Sienkiewicz u Chorw., stosunki literackie Czech współczesnych).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/19882?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 247, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Różne dążności w Słowiańszczyznę
Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
O słowiańszczyznę
O pierwotnej Słowiańszczyzne, pieśni, podania, legendy / Kirkor Adam
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Rzut oka na Słowiańszczyznę / Buszczyński Stef.
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.