Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00246
AutorWasilewski Leon
Titel

Z niw słowiańskich. (Dzieje literatury polskiej po serbsku, katedra literatury polskiej w Belgradzie, literatura rosyjska na usługach polskiej, potrzeba zaopatrzenia bibliotek słowiańskich w książki polskie, wykłady Vrchlickiego, dzieje Polski Bobrzyńskiego po czesku, nasza nieznajomość spraw słowiańskich, Czech i jego "Pieśni niewolnika", polonica na uniwersytecie praskim, Lubomir Nenadowic, Rodzina Połanieckich w Rosyi)

ErschienenTydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1896, (IV), 4, 63, 72, 166
Anmerkung(Rosyanie o Mickiewiczu, Prus i Turgeniew, Bogosław Szulek, antologia słowiańska po niemiecku, wpływ poetów polskich na pierwociny poezyi nowoczeskiej, krytyka rosyjska o E. Orzeszkowej i H. Sienkiewiczu, Dziady w przekładzie Vrchlickiego, Towarzystwo im. Szewczenki.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/308413
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 246, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z niw słowiańskich. (Dzieje literatury polskiej po serbsku, katedra literatury polskiej w Belgradzie, literatura rosyjska na usługach polskiej, potrzeba zaopatrzenia bibliotek słowiańskich w książki polskie, wykłady Vrchlickiego, dzieje Polski Bobrzyńskiego po czesku, nasza nieznajomość spraw słowiańskich, Czech i jego "Pieśni niewolnika", polonica na uniwersytecie praskim, Lubomir Nenadowic, Rodzina Połanieckich w Rosyi) / Wasilewski Leon
Odezwa młodzieży akadem.: Sobór słowiańskich studentów na grackim uniwersytecie do młodzieży polskiej
Listy o literaturach słowiańskich. (Jelinek o Litwie i Slama o Śląsku. Przyjście Czecha Zeyera, Vrchlickiego "Mądrość rabina". Spór o rękopism królod.) / Grabowski Br.
Z literatury czeskiej. (Wznowiona sztuka Vrchlickiego: Bar Kochba) / Grabowski Br.
"Selske ballady" Vrchlickiego / Gajsler
"Mądrość rabina" Vrchlickiego / Gajsler
Na ojczystej ziemi Vrchlickiego / Marya Konopnicka