Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00241
AutorZdziechowski Maryan
Titel

Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich

OrtKraków 1888, s. 338, kor. 4.80
AnmerkungRec. St. Tarnowski. Przegląd polski 1888-89, I. 387-94; Wł. Spasowicz. Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888, nr. 27, s. 1, nr. 28, s. 3.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 241, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej / Zdziechowski M.
Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologii i kultury pierwotnej Słowian centralnych / Ochorowicz J.
Słowianie i Germanie, paralela historyczno-psychologiczna / Ochorowicz, J.
Polscy słowianofile i ich teorye / Kosiakiewicz Wincenty
Spółczucie psychologiczne w badaniach historyczno-literackich / Chmielowski, Р.
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.