Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00241
AutorZdziechowski Maryan
Titel

Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich

OrtKraków 1888, s. 338, kor. 4.80
AnmerkungRec. St. Tarnowski. Przegląd polski 1888-89, I. 387-94; Wł. Spasowicz. Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888, nr. 27, s. 1, nr. 28, s. 3.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 241, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polscy słowianofile i ich teorye / Kosiakiewicz Wincenty
Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej / Zdziechowski M.
Mowa na zjeździe dziennikarzy słowiańskich w Dubrowniku / Zdziechowski, M.
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilska spowiedź
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks