Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00239
AutorGrabowski Bron.
Titel

Listy o literaturach słowiańskich

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 6, s. 21, nr. 11, s. 18, nr. 15, s. 18, nr. 19, s. 19, nr. 21, s. 16, nr. 24, s. 21, nr. 36, s. 21, nr. 44, s. 27, nr. 53, s. 27
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 239, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy o literaturach słowiańskich. (O czeskiej lit.) / Grabowski Br.
Listy o literaturach słowiańskich. (Literatura czeska. Nowe utwory Zeyera, Lier, Herites, Jirasek, Vrchlicky) / Grabowski Br.
Listy o literaturach słowiańskich. (Jelinek o Litwie i Slama o Śląsku. Przyjście Czecha Zeyera, Vrchlickiego "Mądrość rabina". Spór o rękopism królod.) / Grabowski Br.
Listy o literaturach słowiańskich. (Liter czeska, Rozwój pism czeskich. Nowości z beletrystyki, Vrchlicky, Czech, Jelinek) / Grabowski Br.
Listy o literaturach słowiańskich, XIII, Liter. bułgarskag / Grabowski Bron.
Listy o literaturach słowiańskich. List XVII. Konkursowe nowele i poezye chorwackie. Kraj 1887. / Grabowski Bron.
Listy o literaturach słowiańskich. (Liter, czeska, Satyry Czecha, Hanuman, Jelinka "Odwiedziny słowiańskie", Holeczka, »Obrazki czarnogórskie«) / Grabowski Br.