Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00235
AutorKirkor A. H.
Titel

O literature pobratymczych narodów słowiańskich

OrtKraków 1874, 8°, s. 356, kor. 5
AnmerkungRec. Dziennik poznański 1874, nr. 150; L. Powidaj. Przegląd polski 1873-74, III, 115-8.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 235, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Śledzenie początku narodów słowiańskich / Surowiecki Wawrzyniec
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Odezwa do narodów słowiańskich względem przeznaczeń świata / Hoene-Wroński
Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich / Kossakowski Jan
Zawiązki narodowych organizacyi robotniczych wśród słowiańskich narodów (Czechów, Rusinów)
Słówko o literature wszechsłowiańskiej / Feliks Wicherski