Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00235
AutorKirkor A. H.
Titel

O literature pobratymczych narodów słowiańskich

OrtKraków 1874, 8°, s. 356, kor. 5
AnmerkungRec. Dziennik poznański 1874, nr. 150; L. Powidaj. Przegląd polski 1873-74, III, 115-8.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 235, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bośnia i Hercegowina, treściwe opisanie tych krajów pod względem topograficznym, etnograf., statyst. i historycznym, przyczynek do ziemioznawstwa pobratymczych nam ludów południowo-zachodniej Słowiańszczyzny / Prószyński Ludomir
Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich / Kossakowski Jan
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.