Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00234
AutorGrabowski Bron.
Titel

Rzut oka na odrodzenie się Słowian zachodnich i południowych

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I, 25-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 234, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian
Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Rzut oka na Słowiańszczyznę / Buszczyński Stef.
Rzut oka na Hercegowinie / Bartoszewicz Adam
Odrodzenie się Bułgaryi
Rzut oka na dzieje przedhistoryczne ziemi Obotrytów północnych i Lutyków zachodnich (dziś Meklemburskie)
Kobieta u południowych Słowian