Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00232
AutorKollar Jan
Titel

O literackiej wzajemności szczepów i narzeczy słowiańskiego narodu

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 43-51
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 232, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
Uwagi nad nieumiejęlnością języka słowiańskiego literackiego w Dalmacji / Bobrowski
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
Początek zjazdu słowiańskiego w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze
Manifest zboru słowiańskiego do ludów Europy