Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00232
AutorKollar Jan
Titel

O literackiej wzajemności szczepów i narzeczy słowiańskiego narodu

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 43-51
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 232, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
W kwestyi literackiej / Wiktor Gomulicki
O imię narodu
Sprawa uniwersytetu słowiańskiego / Magiera Jan
O badaniu narzeczy języka polskiego i o piśmiennem oznaczeniu ich dźwięków / Kalina, A.
Stele Franciszek. Sprawa uniwersytetu słowiańskiego / Magiera Jan
Świadomość narodowa u ludu słowiańskiego / Ew-an (Jan Grzegorzewski)