Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00230
Titel

Rzeczy słowiańskie. (bibliograficzny spis nowości naukowych u Słowian południowych, Czechów, Łużyczan)

ErschienenTyg. nauk. 1865, s. 198. 325
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 230, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu. / Szafarzyk P. J.
Folklorystyka czeska. (Przegląd bibliograficzny) / Polivka Jerzy
Folklorystyka chorwacko-serbska. (Przegląd histor.-bibliograficzny). Wstęp; Pieśni / Ciszewski St.
Pierwszy miesięcznik w Polsce. Kartka bibliograficzno-literacka / Gomulicki, W.
Wystawa archeologiczno-bibliograficzna instytutu stauropigijskiego / Pawłowicz E.
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Gonitwy ślubne u Słowian południowych / Kraus Fryd.