Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00228
AutorEichhoff Fryd. Gustaw
Titel

Obraz literatury średniowiekowych ludów, a mianowicie Słowian i Niemców. Przekład z dzieła... Seweryny Pruszakowej, z dodatkami i poprawą co do literatury Słowian. W. A. Maciejowskiego

OrtWarszawa T. 11, 1856, 8°, s. 11+138 i 271, rb. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 228, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rodzina i szkoła, p. Józef Maciejowski / Doroszewicz W. M.
Zwei Briefe Kopitar’s an Maciejowski / Francev
Pojedynek, p. Józef Maciejowski, z przedmową Zdzisł. Dębickiego / Kuprin A.
Organizacja go spodarstwa rolnego, systemy gospodarstwa polowego, p. Zdzis. Ludkiewicz i Hen. Maciejowski / Jermołow A. S.
Kościół unicki w Polsce a mianowicie dyecezya chełmska
Z legend średniowiecznych. Legenda puszczy, p. Miriam / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
W sprawie średniowiecznej heraldyki litewsko-ruskiej