Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00227
AutorKurhanowicz Tomasz
Titel

O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich

OrtWarszawa 1855, 12°, s. 65
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 227, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zaprowadzenie wiary chrześcijańskiej na Rusj.
O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian / Jaroszewicz Józef
Badania podań ludu, (Zabytki wyobrażeń pogańskich. Śpiewy religijne chrześcijańskie. Wyobrażenia Ukraińców połączone z publicznemi obchodami religijnemi. - Zabawy / Izopolski E.
Wprowadzenie i ustalenie wiary chrześcijańskiej na Rusi. Scheinatismus dioec. graeco-catholicae Premisliensis / Dobrzański Ant.
Państwa chrześcijańskie półwyspu bałkańskiego i Austro-Węgry wobec kwestyi wschodniej i polskiej
Polska terminologja chrześcijańska / Klich Е.
Mowy pogrzebowe i przygodne, z portretem, oraz krytyczną oceną mówcy przez ks. A. Szlagowskiego (Biblioteka dzieł chrześcijańskich). / Birkowski, F.