Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00227
AutorKurhanowicz Tomasz
Titel

O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich

OrtWarszawa 1855, 12°, s. 65
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 227, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Odezwa do ludów słowiańskich
Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego / Kurhanowicz Tomasz
O charakterze poezyi polsko-słowiańskiej. Odczyty T. Lenartowicza na wszechnicy bolońskiej / Sas dr.
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Przegląd rzeczy słowiańskich. (o poezyi ludowej bułg.) / Ordon Wład.
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.