Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00223-2
AutorAlbert Gryf
Titel

List do Benedykta Dołęgi z powodu tego artykułu

ErschienenTygodnik petersburski 1843, s. 529-30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 223, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z powodu Maryi, poematu Szewczenki, list do redakcyi / Dragomanow Mychajło
Z powodu artykułu Iwana Franki (w styczniowym literaturno-naukowym Wistnyku) / Koneczny Feliks
Do Serbów. List z Moskwy
Uwagi z powodu trzech rozbiorów studyum »Między Rosyą a Niemcami« przez autora tego studyum / Palczewski, M.
Polka. List otwarty do hr. Leona Tołstoja w Jasnej Polanie (z powodu anneksyi Bośni)
Czesi i my. (Z powodu przyjazdu do Częstochowy)
List do ciotki / Sałtykow-Szczedryn Michaił