Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00222
AutorPurkinie J. K.
Titel

O jedności literatury między plemionami słowiańskimi

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 125-9, 137-45
Anmerkung(Czesi, Illiryjczykowie, Polacy, Łużyccy Serbowie, Rosyanie, Dążności Słowian do literackiego zjednoczenia się).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 222, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O ruchu i kierunku literatury nowoczeskiej / Purkinie
O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Wspomnienie o wzajemnych między Kroatami a Polakami stosunkach / Nehring W.
O potrzebie przymierza między Polską a Rosyej rewolucyjną
Slovanské literatury. І / Máchal J.