Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00222
AutorPurkinie J. K.
Titel

O jedności literatury między plemionami słowiańskimi

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 125-9, 137-45
Anmerkung(Czesi, Illiryjczykowie, Polacy, Łużyccy Serbowie, Rosyanie, Dążności Słowian do literackiego zjednoczenia się).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 222, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi / Kurhanowicz Tomasz
O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze / Grzybowski Witalis
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy
Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński / Ritter L.