Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00218
AutorMickiewicz Adam
Titel

Kurs literatury słowiańskiej. (1840-1844) przel. z fr. Feliks Wrotnowski

OrtParyż 1841-1844. Tomów 4
AnmerkungToż w kilku wydaniach następnych.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 218, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z literatury słowiańskiej
Działalność ogólnej literatury słowiańskiej
Krótki przegląd literatury słowiańskiej
Krótki przegląd literatury słowiańskiej
Krótki przegląd literatury słowiańskiej
Nowe opracowanie literatury słowiańskiej / Czajewski Wiktor
Wykłady o literaturze słowiańskiej, wygłoszone w Kolegium francuskiem w Paryżu w latach 1840-1841, przekład F. Wrotnowskiego uzupełniony i poprawiony uwagami autora (Bibliot. «Słowa Polskiego»). / Mickiewicz, А.