Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00216
Titel

Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.

ErschienenMagazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 204, 211, 219
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56008?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 216, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odezwa do ludów słowiańskich
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.
Krótki rzut oka na początkową migracyę ludów słowiańskich / Wyleżyński J.