Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00215
AutorOlszewski Michał
Titel

Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo)

ErschienenPam. nauk. 1837, III, 305-64
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 215, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Oświata Sławian pogańskich. (Ustęp z rękopisu obejmującego cywilizacyę Słowian przed wprowadzeniem do nas chrystyanizmu, wytłoczony w Pam. nauk.) / Olszewski Michał
Podania i pieśni narodowe / Bieliński
O pierwotnej Słowiańszczyzne, pieśni, podania, legendy / Kirkor Adam
Wspomnienia z Ukrainy. Podania i pieśni z ukraińskiej przeszłości. Równianka, pismo zbiorowe / Pająk Klemens z Kiślina
Pieśni, podania i zwyczaje ludu małoruskiego / Grzegorzewski J.
Zabytki starożytnej poezyi sł. (Z rękopisu królodworskiego niektóre pieśni) / Nabielak Ludwik
Polacy w rodzinie Slawian / Weinberg Julian