Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00215
AutorOlszewski Michał
Titel

Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo)

ErschienenPam. nauk. 1837, III, 305-64
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 215, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Niewiasta wobec staroczeskiego prawa
Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. S. Matusiak / Zibrt
Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. Br. Grabowski / Zibrt
Upadek stronnictwa staroczeskiego / Puffke Lipnicki E.
Jarosław, poemat staroczeski z Królodworskiego, z punktu widzenia historycznego / Bogusławski Edward
Z gier i zabaw staroczeskich. Rec. Br. Grabowski / Zibrt
Rękopis staroczeski w Jenie