Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00213-1
AutorRakowiecki Ignacy
Titel

Pisma rozmaite

OrtWarszawa 1834-35, dwa poszyty, 8°, s. VIII+60, i 128
AnmerkungTreść I. Wiadomości względem języka, literatury i historyi Słowian.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 213, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rozmaite dumy i pieśni polskie, ukraińskie i Rusinów / Wołłowicz Ign.
Prawda ruska / Rakowiecki Ignacy
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Pisma
Pisma / Jucewicz Adam
Pisma / Krasiński Z.
O stanie cywilnym dawnych Słowian. Odb. z Roczn. T. P. N. / Rakowiecki Ignacy Benedykt