Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00212
AutorRostafiński Józef
Titel

O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach

OrtKraków Odb. ze Spr. Ak. Um. 1908, 8°, s. 22, kop. 40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 212, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie w czasach przedhistorycznych i opisanie arch. kolekcyj / Chojnowski Józ.
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Krótki rys Słowian w czasach przedhist
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości słowian / Boguslawski E.
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
W czasach husyckich / Prochaska Antoni