Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00212
AutorRostafiński Józef
Titel

O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach

OrtKraków Odb. ze Spr. Ak. Um. 1908, 8°, s. 22, kop. 40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 212, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie w czasach przedhistorycznych i opisanie arch. kolekcyj / Chojnowski Józ.
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Osada i odlewarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości słowian / Boguslawski E.
Repertoryum zabytków przedhistorycznych na obszarze 16 pow. Galicyi wschodniej / Przybysławski W.
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm
Osady przedhistoryczne na porzeczu Biebrzy