Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00212
AutorRostafiński Józef
Titel

O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach

OrtKraków Odb. ze Spr. Ak. Um. 1908, 8°, s. 22, kop. 40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 212, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O gospodarstwie rolnem w prowincyach naszych (Podola, Ukrainy i Wołynia) / Ksaw. S.
O starożytnych siedzibach plemion słowiańskich, fińskich, i t. d. w teraźniejszej Rosyi polud., p. z rosyjskiego Sylw. Groza / Eichwald
Przemysłowo-handlowa kontrola gospodarstwa wiejskiego / Janowicz Winc.
Dokumonta urzędowe do historyi gospodarstwa moskiewskiego w Polsce, (od r. 1734-1866) / N. E.
Organizacja go spodarstwa rolnego, systemy gospodarstwa polowego, p. Zdzis. Ludkiewicz i Hen. Maciejowski / Jermołow A. S.
Биљешке о задружним и господарственим ириликама у Босни и Херцеговини / Лилек, E.
Słowianie w czasach przedhistorycznych i opisanie arch. kolekcyj / Chojnowski Józ.