Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00205
Titel

Badania starożytności słowiańskich

ErschienenMuz. dom. 1835, s. 74
AnmerkungRec. książki Szafarzyka. Pam. nauk 1837, II, 99-110; Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 1, 9, 17, 225; Tyszyńsk i. Bibl. War. 1841, III, 195-7; Bońkowski. Trzeci Maj 1840, s. 157, 161, 166, 181 ; Przegl. nauk. 1842, I, 293-4.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 205, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Listy o starożytnośćiach słowiańskich / Wolański Tad.
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Zbiorki ze starożytności czesko-słowiańskich. (Bractwo malarskie w Czechach, Popis staropańskich rodów) / Palacki
Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski / Szafarzyk Paweł
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.