Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00204
AutorSemkowicz Wład.
Titel

Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem

ErschienenKwartalnik historyczny 1908, s. 56-39
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8429#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 204, s. 9-12
URL (sekundär)www.sbc.org.pl (homepage) Vol. 1 (1887) - Vol. 53 (1939)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lekcya wstępna filologii porównawczej słowiańskiej / Papłoński Jan
Wiadomość o bożyszczu słowiańskiem znalezionem w Zbruczu r. 1848. / Potocki Mieczysław i Żebrawski T.
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej / Grabowski Bronisław
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)