Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00201
AutorOchorowicz J.
Titel

Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologii i kultury pierwotnej Słowian centralnych

OrtWarszawa 1907, 8, s. 87. kop. 40
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 201, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zarysy charakteru Germanów i Słowian / A(damowicz) A(leksander)
Apostołowie słowian. Szkic historyczny / Olechnowicz T.
Historja pierwotnej Polski / Bartoszewicz J.
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Pierwiastki starożytne w pieśniach ludowych słowieńskich / Leciejewski, J.
Portret. Szkic z Petersburga / Gogol Mikołaj
Na Czarnohorę. Szkic z wycieczki