Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00195
AutorTalko-Hryncewicz J.
Titel

Słów parę ze stanowiska antropologii w kwestyi pochodzenia Słowian

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 754-61
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 195, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wychowanie ze stanowiska antropologii
Niederle Lubor. Szkic dziejów antropologii, p. Cziszewski St.
Przyczynek do antropologii krajowej (Powiat Płoński). / Rutkowski
Dalszy przyczynek do antropologii przedhistoryczniej ziem polskich
Szlachta ukraińska. Studyum antropologiczne / Talko-Hryncewicz Jul.
Najstarszy opis Ziemi Świętej polskiego pochodzenia / Bujak, F.
O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy, wygłoszonej na 31 zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r. / Virchow, R.