Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00194
AutorPotkański Karol
Titel

O pochodzeniu Słowian

ErschienenKwartalnik historyczny 1902, (XVI), 243-61
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8429#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 194, s. 9-12
URL (sekundär)www.sbc.org.pl (homepage) Vol. 1 (1887) - Vol. 53 (1939)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)
O pochodzeniu Słowian / Jelski A.
Legenda o pochodzeniu gorsetu, humoreska, p. dr. M. S. / Doroszewicz W. M.
Kilka uwag o pochodzeniu Mszała kijowskiego / Van Wijk N.
O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej notatka historyczno-etnogr / J. J.
Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty
Pochodzenie R. według Uspeńskiego G.