Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00192
AutorTetzner Fr.
Titel

Słowianie w Niemczech, omówił K. Mokł.

ErschienenTydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1902, (X), s. 171, 186, 221
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/308413
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 192, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie w Niemczech. (z Szyra) / Medyński
Przeszłość słowiańska w Niemczech
Słowianie południowi / Fr. B.
Słowianie w Afryce / Rogalski Leon
Słowianie w Grecyi / Nowicki Franc.
Słowianie w Węgrzech / Zaborski W.
Ślady po Wendach w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich / E. Bogusławski