Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00187
AutorŁukaszewicz. M. W.
Titel

Starożytne Słowianie ludy i ich odwieczne siedliska, według Klaudyusza Ptolomeusza

OrtPoznań 1894, 8°, s. 195
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 187, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Siedziby Słowian za czasów starożytnej Germanii / Anton
Starożytne wesele serbskie. (podług dawnej ser. dumy) / K. Wł. W.
Klechdy, starożytne podania ludu polskiego i Rusi. / Wójcicki Kaz.
Zabytki starożytnej poezyi sł. (Z rękopisu królodworskiego niektóre pieśni) / Nabielak Ludwik
O ważności pisarzów arabskich w starożytnej rosyjskiej historyi
Dwa przysłowia starożytne z rękopisu w. XVI-go / Lopaciński. H.
Pierwiastki starożytne w pieśniach ludowych sowieńskich / Leciejewski Jan