Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00186
AutorBogusławski Wilhelm
Titel

Rozpatrzenie tekstu Jornandesa o granicach Słowian w połowie VI w.

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1894. (XX), 171-87;
AnmerkungToż w odb. s. 17.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 186, s. 7-8
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O Słowianach podług Jornandesa / Kucharski A.
Historya Słowian przed sądem w Berlinie / Bogusławski Edward
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., t. 1-4. / Bogusławski Wilhelm
Nekaj o tekstu Prešernovih pesmi / Korš, F.
Historyja słowian / Boguslawski E.
Humańszczyzna w drugiej połowie XVIII w. / Rawita Fr.
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward