Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00184c
AutorBogusławski Edward
Titel

Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian

OrtKrak.-Warszawa 1901, 8°, s. 106, kor. 2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 184, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości słowian / Boguslawski E.
Słowianie w czasach przedhistorycznych i opisanie arch. kolekcyj / Chojnowski Józ.
Osada i odlewarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju
Repertoryum zabytków przedhistorycznych na obszarze 16 pow. Galicyi wschodniej / Przybysławski W.
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm
Osady przedhistoryczne na porzeczu Biebrzy