Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00184b
AutorBogusławski Edward
Titel

Obrona mojej historyi Słowian contra prof. A. Brückner

OrtKraków 1889, 8°, s. 24,
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 184, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Historya Słowian przed sądem w Berlinie / Bogusławski Edward
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Rozpatrzenie tekstu Jornandesa o granicach Słowian w połowie VI w. / Bogusławski Wilhelm
Waśnie słowiańskie. Przegląd literatury / Bogusławski Ed.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., t. 1-4. / Bogusławski Wilhelm
Jarosław, poemat staroczeski z Królodworskiego, z punktu widzenia historycznego / Bogusławski Edward