Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00184
AutorBogusławski Edward
Titel

Historya Słowian. T. I.

OrtKraków 1888. 8°, s. VII + 532, kor. 8; t. II, Krak.-Warszawa 1899, 8°, s. VI+516, kor. 8
AnmerkungRec. Al. Brückner. Kwartalnik historyczny 1889 (III) 124-31; 1900, (XIV), 298-304; - S. Matusiak, Przegląd polski 1888 - 89, III, 604-10; Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1889, s. 6503-4; Wachowski Kaz. Ateneum Warszawa. 1899, IV, 597-605.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 184, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historya Słowian przed sądem w Berlinie / Bogusławski Edward
Historya Słowian. I. Kraków 1888, VIII + 532, II / Bogusławski, E.
Obrona mojej historyi Słowian contra prof. A. Brückner / Bogusławski Edward
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Historya Słowian. Rec. E. Majewski
Historya Rosyi. Rec. T. K(orzon) / Bestużew K.
Historya literatury polskiej z przedmową B. Chlebowskiego z illustracyami. T. I. Warszawa 1899. T. II / Chmielowski, P.