Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00182
AutorPrószczyński Ludomir
Titel

Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian

OrtWarszawa 1884, 8°, s. 76
AnmerkungRec. Tygodnik powszechny. Warszawa 1884, s. 654.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 182, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian i ich posłannictwie / Prószczyński Ludomir
Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian / (Chrzanowski Leon)
Kilka słów o świątyniach i domach mieszkalnych u Słowian
Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi / C. L.
Dwie pieśni wieśniacze ludu ukraińskiego, (także kilka słów o charakterze ich)
Kilka słów o Słowacy / Szukiewicz Wojciech
Kilka słów o Rusi. / Miłkowski Zyg.