Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00181
AutorPiekosiński Franc.
Titel

Obrona hipotezy najazdu jako podstawy ustroju społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, z uwzględnieniem stosunków Słowian pomorskich i zaodrzańskich

ErschienenRozpr. Wydz. hist. fil. 1883, (XVI), 1-146
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 181, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O prawach i sądach czeskich z uwzględnieniem polskich, w dobie żupańskiej / Matejko Fr. Ed.
Obrazy rządu i społeczeństwa w Rosyi / Leśniewski J.
Polska na Zachodzie w świetle cyfr i zdarzeń. I. Zabory i Kolonizacja niemiecka... ze szczególnem uwzględnieniem W. Ks. Poznańskiego do r. 1848. Рец. L. Wasilewski / Komornicki, S.
Literatura jako wyraz społeczeństwa w Rosyi
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą). / Bogusławski, W.
Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Tom IV / Bogusławski, W.
Tępość moralna społeczeństwa rosyjska. Wszechrosyjskie święto konstytucyjne / Baudouin de Courtenay