Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00181
AutorPiekosiński Franc.
Titel

Obrona hipotezy najazdu jako podstawy ustroju społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, z uwzględnieniem stosunków Słowian pomorskich i zaodrzańskich

ErschienenRozpr. Wydz. hist. fil. 1883, (XVI), 1-146
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 181, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Finanse Krakowskie w wiekach średnich / Kutrzeba, S.
Uniwersytet Jagielloński w wiekach średnich / Czermak, W.
Literatura jako wyraz społeczeństwa w Rosyi
Sądownictwo rektora Krakowskiego w wiekach średnich / Estreicher, S.
Szkoły dyecezyi Chełmińskiej w wiekach średnich / Karbowiak, A.
Polacy na study ach w Paryżu w wiekach średnich / Kutrzeba, S.
Pierwotna germanizacya Słowian pomorskich / Kochanowski J.