Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00179
AutorKozłowski
Titel

Czy Słowianie dopiero w VI wieku po Chr. zamieszkali kraje pomiędzy Elbą a Odrą.

ErschienenPrzegl. bibliogr. arch. 1881, I, 344-50, 383-90
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 179, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czy Słowianie dopiero w końcu VI w. po Chrystusie zamieszkali kraje pomiędzy Elbą, Odrą a Wisłą? / Jażdżewski Wład.
Diejatelnost’ Murawiewa po narodnotnu proswieszczeniu w Zapadnom kraje. Rec. Z. I. Sulima / Miłowidów A.
List do wydawcy. (Jak należy mówić Słowianie czy Sławianie) / T. B.
Słowianie w Afryce / Rogalski Leon
Słowianie w Grecyi / Nowicki Franc.
Słowianie w Węgrzech / Zaborski W.
Nihiliści w wieku XVIII