Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00176
AutorSzaniawski A. ks.
Titel

Lech, Czech i Rus. (Kika słów wyjaśnienia dla dziennika »Rossija«, a zarazem i dla pana Kojałowicza. Odb. z Przegl. katol

OrtWarszawa 8°, s. 15, kop. 15
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 176, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lech, Czech i Rus: (Kilka słów wyjaśnienia dla dziennika »Rossija«) / Szaniawski A.
Pogląd na nowsze prace około wyjaśnienia hist. praw Słowian południowych / Hube Romuald
Utrakwizm, uwagi do wyjaśnienia i załatwienia kwestyi polsko-ruskiej. Odb. z Echa przemysł
Traktat handlowy z Serbii - zwycięstwo agrarne. Słowa wyjaśnienia. Głos szczerego przyjaciela austryackiego rolnictwa
Jaki szereg badań wypada przedsięwziąć aby zyskać podstawę do wyjaśnienia wędrówek rożnych plemion sł. Scriptores rerum polonicarum. t. VI, s. 88-102. / Sadowski J.
Pomnik nowogrodzki, peryodyczne wyjaśnienia projektu rządu moskiewskiego, aby uroczyście obchodzić 1000-tnią rocznicę założenia państwa moskiewskiego / Duchiński Franc.
Reskrypta. Cesarski i patryarchów o ustanowieniu najświętszego synodu, z wyjaśnienia prawowiernego wyznania wschodnio-katolickiego kościoła, p. z rosyjskiego (Jewecki Orest)