Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00175-2
AutorŁebiński Wł.
Titel

Co Al-Bekri opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1887, (XV), 165-88
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 175, s. 7-8
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Al-Bekri o Polakach / Piekosiński, F.
Wiadomości o Słowianach zawarte w dziele etnografa arabskiego Al-Bekri / Merczyng H.
Co wiedzą о Słowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes / Kętrzyński, W.
Nowe źródło dziejów słowiańskich (Al-Bekri) / Z. G.
O Słowianach / Majewski Walenty
Co wiedzą o Sławianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes / Kętrzyński Wojciech
Uwagi o Słowianach