Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00173
AutorJabłonowski Aleks.
Titel

Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w.

ErschienenKwart. Kłosów. War. 1877, I
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 173, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do pol. XV. w.
Rewizya zamków ziemi wołyńskiej wpołowie XVI w. (Źródła dziejowe, t. X) / Jabłonowski Aleks.
Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z I jej połowy XVII w., wydał... Źródła dziejowe, t. V. / Jabłonowski Alek.
O lennictwie i feudalności u Słowian od połowy XIV w.
O stanie kmiecym i poddanym u Słowian od połowy XIV do końca XVII w.
Podole u schyłku w. XV. / Jabłonowski Alek.
Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych / Sieniawski dr.