Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00170
AutorJelski A.
Titel

O pochodzeniu Słowian

ErschienenWieniec 1872, I, 147
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 170, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)
Kilka uwag o pochodzeniu Mszała kijowskiego / Van Wijk N.
O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej notatka historyczno-etnogr / J. J.
Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty
Legenda o pochodzeniu gorsetu, humoreska, p. dr. M. S. / Doroszewicz W. M.
O mitologii dawnych Słowian